Go Back   TeamTalk > View Profile

catf7snopro catf7snopro is offline

TT Newbie

Visitor Messages

Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
  1. chochucson
    06-09-2015 01:33 AM
    chochucson
    game mu private cho thue nha tro nhac san cuc manh cho thue nha tro giam can nhanh cach giam mo bung
    l một trận chiến, nhưng ta hy vọng cc ngươi hy coi đ l một cuộc
    xm lược v sinh tồn.

    Một vị tu sĩ Nguyn Anh của Lạc H mn ho khan vi tiếng, ni:

    - Ngoại trừ php bảo ra, mỗi người cc ngươi sẽ được pht một ci ngọc
    ph. Trn ngọc ph c ghi lại số lượng địch nhn bị cc ngươi giết. Cứ
    giết được một trăm người c tu vi Ngưng Kh kỳ, hoặc mười người c tu vi
    Trc Cơ kỳ sẽ được mười khối trung phẩm linh thạch. Cn giết được hai
    mươi người c tu vi Trc Cơ kỳ hay một người c tu vi Kết Đan kỳ nh tu sĩ của Lạc H mn c một lo giả kh gầy tiến ra, hắn mặc

About Me

  • About catf7snopro
    City
    Mokena
    State
    IL
    Location
    northeast
    Gender
    Male
    Team MasterCraft Member
    no
    Boat Owned
    94 prostar 190
    Occupation
    truck driver

Statistics

Total Posts
Visitor Messages
General Information
  • Last Activity: 09-02-2014 12:37 AM
  • Join Date: 05-23-2012
  • Referrals: 0

All times are GMT -4. The time now is 04:18 PM.